Ideology

പൗരോഹിത്യവും വിശ്വാസവും ആത്മീയതയും: കോവിഡ് പാഠങ്ങൾ

Pinterest LinkedIn Tumblr

‘നാം ജീവിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ യുഗത്തിലല്ല, മറിച്ചു യുഗത്തിന്റെ മാറ്റത്തിലാണ്’ എന്ന് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് പറയുകയുണ്ടായി. ചരിത്രത്തിന്റെ വളരെ നിര്ണ്ണായകമായ കാലമാണ് കോവിഡ് 19 നമുക്ക് നൽകിയത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയും വേദനകളും യാതനകളും നാശങ്ങളും പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പേറ്റുനോവാണ്. വേര്‍പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ കാലൊച്ചകൾ നമുക്കു പിന്നിൽ കേൾക്കാനാവുന്നുണ്ട്, അവർക്കു പകരമായി കടന്നുവരുന്ന ദേവഗണങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ നമുക്കുമുന്നിൽ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും.

ഈ കാലാന്തരത്തിന്റെ ആഘാതം നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് മതങ്ങൾക്കാണ്. മതങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. എല്ലാ മതങ്ങളും സവിശേഷങ്ങളായ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവകാശികളാണെന്നു സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നു. അവയെ അടഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങളായി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അക്ഷരങ്ങളെയും അതിന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകളെയും മതം തീക്ഷ്ണതയോടെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് മതങ്ങൾ അധഃപതനത്തിന്റെ ഒളിത്താവളങ്ങളായി തുടരുന്നു.

മതങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിനു നൽകുന്ന മേൽക്കോയ്മ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. മതത്തിൽ വിശ്വാസം യുക്തിയുടെ നിരാകരണമായി വർത്തിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത് ദൈവവിശ്വാസം ആകില്ലെന്നുറപ്പാണ്. കാരണം ദൈവം എന്നത് പരമമായ യുക്തിയാകുന്നു. കേവല മതവിശ്വാസങ്ങളോ മതങ്ങളുടെ അജണ്ടകളോടുള്ള വിശ്വാസമോ അല്ല ഈശ്വരവിശ്വാസം.

bylines malayalam magazine publication bylines.in bylines byline byline malayalam bylines hindutwa rss

മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പുറംമോടി ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനിലെ ദൈവീക ഗുണങ്ങളായ സത്യം, ധർമം, നീതി, സ്നേഹം, കാരുണ്യം എന്നിവയെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. ഇത് വേദസത്തക്ക് എതിരാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചം വിശ്വാസികളിൽ എത്തുന്നതിനു മതങ്ങൾ തടസ്സമായി മാറുന്നു. ചരിത്രപരമായി  പൗരോഹിത്യമാണ് ദൈവഗുണങ്ങൾക്ക് മേൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കരിമ്പടം ചാർത്തിയത്. തന്മൂലം ദൈവത്തെ സിംഹാസനഭ്രഷ്ടനാക്കിയതും മതപൗരോഹിത്യമാണ്.

വിശ്വാസത്തെയും മതസ്ഥാപനങ്ങളെയും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തികൊണ്ടും, വിശ്വാസത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയും പൗരോഹിത്യം, മതത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും, പകരമെവിടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ യുക്തിരാഹിത്യത്തെ മറച്ചുവെക്കാൻ പൗരോഹിത്യം ദൈവസങ്കല്പത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു. തത്ഫലമായി  സർവ്വ വ്യാപിയായ ദൈവം, പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കുടിലതകൾക്കു മെരുങ്ങി കീഴൊതുങ്ങിയ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ കൂട്ടുപ്രതിയാവുകയും, സാമുദായിക/ വർഗ്ഗീയ വിഷം വമിപ്പിക്കുന്നത്തിന്റെ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.

“സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവം വെറുപ്പിന്റെ ദൈവമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. സത്യത്തിന്റെ ദൈവം അസത്യത്തിന്റെ വക്താവായി മാറി. വെളിച്ചത്തിന്റെ ദൈവം, ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയായി.”

ഈ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ മതഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ അവതരിച്ചതാണ് കോവിഡ് 19 എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം, ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോടും പള്ളികളോടും മസ്ജിദുകളോടുമുള്ള ആസക്തികൾക്ക് വിരാമമിട്ടു. മതപൗരോഹിത്യത്തിനു വിറളിപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പൊതുജനങ്ങൾ ഈ ആരാധനാകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും അവിടം വാണരുളുന്ന പൗരോഹിത്യപ്രഭുക്കളുടെയും നിരർത്ഥകതയെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാവാൻ കൊറോണ വൈറസ് കാരണമായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള മതാത്മകത ജനനന്മക്കു വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് മതസ്ഥാപനങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.

bylines malayalam magazine publication bylines.in bylines byline byline malayalam bylines religions emblem

വിശ്വവിശാലമായ സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിശ്വാസം അതീവ സങ്കുചിതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം മതവിഭാഗങ്ങൾക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സ്വന്തം മതത്തോടുള്ള അന്ധമായ അഭിനിവേശം അപരന്റെ മതത്തോടുള്ള വെറുപ്പായി മാറുന്നു. ഇതിനെയാണ് പൗരോഹിത്യം മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നത്. കോവിഡാനന്തരവും തങ്ങളുടെ അഗണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പൗരോഹിത്യം ശ്രമിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എന്നാൽ മാനവികതയുടെ നിലനിൽപ്പും മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയും മുൻനിർത്തി ഇക്കൂട്ടരെ തടയേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കാലം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നവീന ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ച തേടുന്നുണ്ട്.

ദൈവിക ഗുണങ്ങളായ സ്നേഹം, സത്യം, നീതി, കരുണ, ഇവയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മീയഉൾക്കാഴ്ച തുടങ്ങിയവ പൗരോഹിത്യത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്തവയാണ് . പൗരോഹിത്യ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായ മൂല്യങ്ങളുമാണിവ. പുതിയ ലോകത്തിനു ഭൂതകാലത്തെ അധോഗമനത്തിന്റെ പാതയിൽ വർത്തിക്കാനാവില്ല. മതങ്ങളല്ല, ആത്മീയതയാണ്, നവലോകത്തിന്റെ ആവശ്യം.

കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാത്തരത്തിലും പൗരോഹിത്യമതത്തിന്റെ അടിത്തറതോണ്ടുന്നുണ്ട്. അമ്പലങ്ങളും, മസ്ജിദുകളും, ചർച്ചകളും അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. മിക്കയാളുകൾക്കും അതിൽ നഷ്ടബോധവുമില്ല. പവിത്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പണക്കിലുക്കം കേൾക്കാതായത് ദൈവങ്ങളെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ബാന്ധവം മരവിച്ച അവസ്ഥയിലുമാണ്. കോവിഡാനന്തരമുള്ള മതം പൗരോഹിത്യ മുക്തവും ആരാധനാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭാരം പേറാത്തതുമാവണം. ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും, പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതമായ  ആരാധനാരീതി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമാവണം ഇനി. ശരീരത്തിന് ശ്വസനം പോലെയാകണം ആത്മാവിന് ആരാധന. ശ്വസിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുപോലെ ആരാധനക്കും ഇടനിലക്കാർ ആവശ്യമില്ല.

bylines malayalam magazine publication bylines.in bylines byline byline malayalam bylines peace religiosity

മോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യനീതിയിലേക്കും, ഭക്തിയിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തിലേക്കും, ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ പുരോഗതിയിലേക്കും, വിഭാഗീയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വമാനവികതയിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിയേണ്ടതുണ്ട്. ആത്യന്തികമായി യാതൊരു പക്ഷപാതിത്വവുമില്ലാത്ത നീതിയുടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിൽ ജനങ്ങൾ പൗരോഹിത്യമതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും വേണം.

(2020 ജൂൺ 30 നു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ സ്വാമി അഗ്നിവേശും, വത്സൻ തമ്പുവും ചേർന്നെഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് മുകളിൽ. ഡൽഹി സെൻറ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു വത്സൻ തമ്പു.)

bylines malayalam magazine publication bylines.in bylines byline byline malayalam bylines swami agnivesh

വേദപണ്ഡിതനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ സ്വാമി അഗ്നിവേശ് 2020 സെപ്തംബർ 11 ന് നിര്യാതനായി. ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസത്തിനെതിരിലെ നിലക്കാത്ത ശബ്ദമായിരുന്ന സ്വാമി അഗ്നിവേശിന്റെ, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വിയോഗ ദുഃഖത്തിൽ BYLINES ഉം പങ്ക് ചേരുന്നു.

949 Comments

 1. Olá , ótimo post. Há algum problema em copiar em meu blog
  , fazendo referência ao seu site ?

 2. I’m really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A small number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but
  looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 3. I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem
  on my end? I’ll check back later on and see if the
  problem still exists.

 4. I think this is among the most vital information for me.
  And i am happy reading your article. But wanna observation on some normal things, The web site taste is perfect, the articles is really nice : D.

  Just right task, cheers

 5. Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for
  a blog web site? The account aided me a applicable deal.
  I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent idea

 6. Hi, i believe that i noticed you visited my blog thus i came to return the prefer?.I’m attempting to in finding issues
  to improve my web site!I suppose its adequate to
  make use of some of your ideas!!

 7. hello!,I like your writing very a lot! share we keep up a correspondence extra about your post on AOL?
  I require a specialist on this house to resolve my problem.
  May be that is you! Having a look forward to
  peer you.

 8. I’m not sure exactly why but this blog is loading very slow for me.

  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 9. I’m now not sure where you are getting your info,
  however good topic. I needs to spend some time finding out much more or figuring out more.
  Thanks for fantastic information I was searching for this info
  for my mission.

 10. Hi there, I found your blog by way of Google whilst looking for a comparable matter,
  your site came up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just become alert to your weblog via Google,
  and located that it is really informative.

  I am going to watch out for brussels. I will be grateful for those who continue this in future.

  A lot of other folks shall be benefited from
  your writing. Cheers!

 11. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I
  genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums
  that deal with the same subjects? Thanks for your time!

 12. Hello there! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 13. This is really attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to looking
  for extra of your excellent post. Also, I have
  shared your site in my social networks

 14. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Kudos!

 15. Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Carry on the excellent work!

 16. It is the best time to make a few plans for the
  long run and it’s time to be happy. I’ve learn this submit and if
  I may just I wish to counsel you few attention-grabbing issues or tips.

  Maybe you can write next articles regarding this article.

  I want to learn more things approximately it!

 17. After looking into a handful of the blog articles on your web site, I really like your way of
  blogging. I book-marked it to my bookmark webpage
  list and will be checking back soon. Take a look at my website too and tell me
  what you think.

 18. I like the valuable info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right
  here! Good luck for the next!

 19. Excellent website you have here but I was wondering if
  you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?

  I’d really love to be a part of community where I can get
  feedback from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Thanks!

 20. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve
  discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads.

  I hope to give a contribution & assist different users like its helped
  me. Great job.

 21. I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on some
  of the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!

 22. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 23. Hello, I do think your web site could possibly be having internet browser compatibility
  problems. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great blog!

 24. I loved as much as you will receive carried out right
  here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you
  shield this increase.

 25. Hello! I know this is kinda off topic nevertheless I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I
  believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the
  way!

 26. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came
  to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and
  will be tweeting this to my followers! Superb blog and great design and style.

 27. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
  Thank you!

 28. Great goods from you, man. I have take into accout your stuff
  prior to and you’re simply extremely magnificent.
  I really like what you have obtained here, certainly like what you’re saying and the way
  in which you are saying it. You make it entertaining and you
  still care for to stay it sensible. I cant wait to learn far
  more from you. This is really a terrific website.

 29. Hi there every one, here every one is sharing these kinds
  of experience, thus it’s pleasant to read this web site, and I used to
  visit this blog every day.

 30. Someone essentially lend a hand to make seriously posts I would
  state. This is the very first time I frequented your web page and so far?

  I amazed with the research you made to create
  this particular publish amazing. Excellent activity!

 31. Thanks for another informative website. Where else could I am getting
  that type of info written in such an ideal means?
  I’ve a mission that I am just now working on, and I have been at the
  look out for such info.

 32. If some one needs expert view on the topic of blogging and
  site-building then i propose him/her to go to see this web
  site, Keep up the nice job.

 33. Hello there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find
  a theme or plugin that might be able to resolve this issue.

  If you have any suggestions, please share.
  Cheers!

 34. I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could
  connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 35. Wonderful web site. Plenty of helpful information here.
  I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.

  And of course, thank you on your sweat!

 36. Your mode of telling the whole thing in this piece of writing is in fact fastidious, every one
  be able to easily be aware of it, Thanks a lot.

 37. I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your
  email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me recognise in order that I may just
  subscribe. Thanks.

 38. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites
  for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there
  a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated! ibeacon scanner china

  my website; programmable bluetooth beacon private label

 39. I do not even know how I ended up right here, however I
  assumed this put up was good. I do not recognise who you might be but
  certainly you’re going to a well-known blogger when you aren’t already.

  Cheers!

 40. What’s up to all, the contents existing at this site are truly remarkable for people knowledge, well, keep up the good work
  fellows.

 41. Hey there I am so grateful I found your web site, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for
  something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and
  a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 42. I have been browsing on-line greater than 3 hours lately, but I never discovered any attention-grabbing article like
  yours. It’s pretty price enough for me. In my view, if
  all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet
  will probably be much more helpful than ever before.

  Also visit my blog – large led screen

 43. Howdy! This article could not be written any better! Looking
  through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I most certainly
  will send this information to him. Fairly certain he’ll have a great read.
  Thank you for sharing!

 44. Hi there! I simply wish to give you a big thumbs up for your excellent info you have here on this post.
  I will be returning to your site for more soon.

 45. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your website.
  It seems like some of the text within your content are running off
  the screen. Can someone else please comment and let me know
  if this is happening to them as well? This may be a problem with
  my internet browser because I’ve had this happen before. Appreciate
  it

 46. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they
  just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined
  out the whole thing without having side-effects , people could
  take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 47. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

 48. I got this web page from my pal who shared
  with me about this web site and now this time I am browsing this site and reading very informative posts at this time.

 49. Wonderful site you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of group where
  I can get opinions from other experienced individuals that share
  the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Kudos!

 50. I love reading through an article that will make men and women think.
  Also, many thanks for allowing for me to comment!

 51. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 52. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope
  you write again soon!

 53. Hey superb blog! Does running a blog similar to this require a massive amount work?
  I have absolutely no understanding of computer
  programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just needed to ask.

  Appreciate it!

 54. Thanks for finally writing about > പൗരോഹിത്യവും വിശ്വാസവും ആത്മീയതയും: കോവിഡ് പാഠങ്ങൾ | Bylines | Reading Beyond Lines < Liked it!

 55. Thanks for your personal marvelous posting!
  I certainly enjoyed reading it, you will be a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back in the future.
  I want to encourage you continue your great writing, have a
  nice holiday weekend!

 56. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that
  you wish be delivering the following. unwell unquestionably
  come further formerly again as exactly the
  same nearly very often inside case you shield this hike.

 57. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I have read this post and if I could I desire to
  suggest you some interesting things or advice.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 58. Hello there, I do believe your web site could possibly be having internet browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE,
  it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a
  quick heads up! Aside from that, excellent site!

 59. Hi, Neat post. There’s an issue along with your web site in internet explorer, might test this?
  IE nonetheless is the market leader and a large part of folks will
  pass over your excellent writing because of this problem.

 60. Hmm it appears like your website ate my first comment
  (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what
  I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any recommendations for beginner blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 61. Hi there, I discovered your web site via Google whilst looking
  for a similar matter, your site came up, it seems good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply changed into alert to your weblog via Google, and
  located that it’s truly informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will appreciate if you proceed this in future.

  Lots of other folks will likely be benefited out
  of your writing. Cheers!

 62. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your site offered us with valuable information to
  work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to
  you.

 63. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough
  for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as
  you did, the internet will be much more useful than ever before.

 64. Hi there, I found your website via Google even as searching for a comparable topic, your site came up, it seems great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply was alert to your weblog thru Google, and found that it’s really informative.
  I’m gonna be careful for brussels. I’ll be grateful should you proceed this in future.
  Many people will be benefited out of your
  writing. Cheers!

 65. With havin so much content and articles do you
  ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over
  the internet without my authorization. Do you know any solutions to help
  prevent content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 66. My brother recommended I might like this website.
  He was entirely right. This post truly made my day.
  You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 67. Hi there, I discovered your web site by the use of Google even as searching for a similar matter, your website
  came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply turned into aware of your weblog thru Google,
  and located that it is really informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. Numerous people will likely be benefited out of your writing.

  Cheers!

 68. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set
  up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

 69. Thanks a bunch for sharing this with all people you actually
  understand what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally visit my site =). We may have
  a hyperlink exchange agreement among us

 70. Grеetings from Los angeles! I’m bored tօ tears at work so I decided to
  browse your site on my iphone during lunch break.

  I love the infߋ yoᥙ present here and can’t wait to tаke a look
  when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not eνen using WIFI, just 3G .. Anyһow, fantastic blog!

  My web-site; printable calendar yearly

 71. Excellent site. Lots of helpful information here. I’m sending it to some pals ans also sharing in delicious.
  And naturally, thank you on your effort!

 72. Obrigado por compartilhar tanta informação com os visitantes de forma tão interessante e grátis .

  Contine sempre assim e obrigado

 73. On the left, you’ll additionally find a HDMI 2.0b port.
  Ports: Type-C USB with Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, power delivery); USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort
  1.4, power delivery); USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Type-A;
  HDMI 2.0b, 3.5 mm Combo jack, Gigabit Ethernet, SD card slot.
  A Gigabit Ethernet port means that you can get the fastest
  connection speeds in online video games whereas the Wi-Fi 6 assist offers respectable
  speeds for when you’re unplugged. Sometimes you’d prefer to get a peek into what’s going to be on your
  plate before you choose a restaurant. The app denotes whether
  or not a restaurant is vegan, vegetarian, or if it caters to omnivores but has veg-pleasant choices.
  There are two port options to connect to extra displays, including a
  USB-C and a Thunderbolt four port. Some choices are Free Slots, Pogo, Slots Mamma, and Live
  Slots Direct. You’ll accomplish this by­ putting spacers, which are
  also included with the motherboard. You’ll see one thing happening on the monitor to point that the motherboard is
  working. Laptops usually only have one port,
  permitting one monitor along with the constructed-in screen, although there are ways
  to avoid the port restrict in some cases.

 74. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout
  on your blog. Is this a paid theme or did you
  modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to
  see a nice blog like this one today.

 75. 혹시 먹튀검증이라고 아시나요? 아마 저를 따라오시면 정확히 알수있을거에요!
  댓글 남깁니다 감사해요~

 76. It’s not my first time to go to see this web site,
  i am browsing this web site dailly and obtain good information from here all the time.

 77. Amazing! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

 78. I am curious to find out what blog system you have been working with?
  I’m having some small security problems with my latest site and I’d like to
  find something more risk-free. Do you have any solutions?

 79. I’m not sure why but this blog is loading incredibly
  slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem
  on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 80. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging
  to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance.
  I must say that you’ve done a very good job with this. In addition, the blog loads super quick for
  me on Firefox. Superb Blog!

 81. I’m really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

 82. It’s amazing in support of me to have a web page, which is
  beneficial in support of my experience. thanks admin

 83. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  browsing through some of the post I realized
  it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 84. Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to produce a really
  good article? but what can I say? I procrastiate a whole lot
  and don’t manage to get nearly anything done. https://uchatoo.com/

 85. Hello! I could have sworn I’ve visited this web site
  before but after going through many of the posts I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly happy I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 86. I do not even know how I ended up here, but I
  thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you
  are going to a famous blogger if you aren’t already
  😉 Cheers!

 87. Great work! That is the type of information that should be
  shared across the web. Shame on the seek engines for no longer positioning this put up upper!
  Come on over and visit my website . Thanks =)

 88. My brother recommended I might like this web site. He was
  entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much
  time I had spent for this information! Thanks!

 89. Fantastic items from you, man. I’ve take into account
  your stuff previous to and you’re simply extremely
  wonderful. I actually like what you’ve acquired here,
  really like what you are saying and the best way through which
  you are saying it. You are making it entertaining and you continue to care for
  to stay it sensible. I can not wait to learn far more from you.
  That is actually a wonderful site.

 90. I know this web site provides quality depending content and additional data,
  is there any other website which offers these kinds of data in quality?

 91. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it
  looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, awesome blog!

 92. excellent submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not understand this.
  You should continue your writing. I am confident,
  you’ve a huge readers’ base already!

 93. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable info to work on. You have done a formidable
  job and our whole community will be grateful to you.

 94. I don’t even understand how I stopped up right here,
  but I assumed this publish was great. I don’t understand who
  you’re however certainly you’re going to a famous blogger in case you are not already.
  Cheers!

 95. Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a fair price?

  Thanks a lot, I appreciate it!

 96. Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading
  it, you might be a great author. I will remember to bookmark
  your blog and may come back down the road. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice afternoon!

 97. We stumbled over here from a different web page and
  thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following
  you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

 98. Hello there, I found your web site via Google while looking for
  a similar subject, your site came up, it looks good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just became aware of your weblog thru Google,
  and found that it is really informative. I’m going to be careful for
  brussels. I’ll appreciate in the event you continue this in future.
  Many other people might be benefited from your writing. Cheers!

 99. Preserving a roof covering is just as difficult. There are some components which managers can easily not service by themselves because they demand state-of-the-art understanding, capabilities, and also particular tools. Comparable to repair services, proprietors might not make sure which way the focus on their roofings might go, https://mootools.net/forge/profile/mariyahegay.

 100. I savor, result in I found exactly what I was taking a look for.
  You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 101. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have
  really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and
  I hope you write again very soon!

 102. Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as yours and
  I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 103. I enjoy, cause I discovered just what I used to be taking a look for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 104. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging
  for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, let
  alone the content!

  my site – Changlim

 105. Ӏ likе the valuable info yоu provide on yⲟur articles.
  I’ll bookmark youг blog and takе a lоok аt once mоre right here frequently.
  I am ѕlightly ϲertain Ι will learn many new stuff гight һere!
  Ᏼest of luck for the following!

  Also visit my pаge diflucan; diflucan4us.top,

 106. Do you mind if I quote a few of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my users would truly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Thank you!

 107. Thank you for any other excellent article. The place else could anyone get that
  kind of information in such an ideal approach of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.

 108. It is really a great and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this helpful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 109. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much
  more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Exceptional work!

 110. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting
  anyplace, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good
  article.

 111. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different subject but it has pretty much the
  same layout and design. Superb choice of colors!

 112. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos
  to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 113. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it
  from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would
  really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Many thanks

 114. Hello, this weekend is pleasant in favor of me, as this time i
  am reading this fantastic informative piece of writing here at my residence.

 115. Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look
  forward to new posts.

 116. I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer
  to create your theme? Superb work!

 117. whoah this weblog is great i really like reading your articles.
  Stay up the good work! You know, a lot of individuals are looking around for this
  info, you can aid them greatly.

 118. Can I simply just say what a comfort to find an individual who really knows what they are
  discussing on the web. You definitely realize how to
  bring an issue to light and make it important.
  A lot more people really need to look at this and understand this side of the story.
  I can’t believe you aren’t more popular since you surely have
  the gift.

 119. Awesome blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics discussed here?

  I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share
  the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Kudos!

 120. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the scrreen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with web bowser compatibility but I figured I’d post to let
  you know. The layout look great though! Hopee you geet the problem
  ffixed soon. Many thanks
  web site

 121. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this website,
  as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it
  to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will
  very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective
  interesting content. Ensure that you update this again very soon.

 122. I simply couldn’t depart your web site prior to suggesting that I extremely
  loved the usual information an individual supply for your guests?
  Is going to be back often in order to check out new posts

 123. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 124. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who
  has been doing a little homework on this. And
  he in fact ordered me dinner because I found it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your
  site.

 125. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly loved browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing on your feed and I’m hoping you write once more very soon!

 126. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless,
  you command get got an edgimess over that you wsh be delivering the
  following. unwell unquestyionably come ffurther formerly again as exactly the
  same nearly very ooften inside case you shield this increase.

  site

 127. Having read this I believed it was rather informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put
  this content together. I once again find myself
  spending a significant amount of time both reading and commenting.

  But so what, it was still worth it!

 128. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d
  like to shoot you an email. I’ve got some suggestions
  for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 129. I feel that is one of the so much significant information for me.
  And i’m glad studying your article. But should remark on few basic issues, The web
  site style is wonderful, the articles is actually nice : D.

  Excellent activity, cheers

 130. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 131. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It will always be exciting to read articles from other writers and practice something
  from other websites.

 132. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your
  website? Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or
  two images. Maybe you could space it out better?

 133. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit
  once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to help other people.

 134. It’s not my first time to pаy a quick visit thіs site, i am visiting this
  web site dailly and get gоod data fr᧐m herе all the time.

  My web-site: Электрические полотенцесушители (https://chicroom.ru)

 135. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your
  further post thank you once again.

 136. Hey there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

 137. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different browsers and both show the same outcome.

 138. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other
  sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share
  some stories/information. I know my audience would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 139. Hey! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 140. Ahaa, its good dialogue concerning this article at this place at this web site, I have read all that,
  so at this time me also commenting here.

 141. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and
  interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I found this in my hunt for something relating
  to this.

 142. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your
  website? My website is in the very same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Thank you!

 143. My programmer is trying to persuade me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am worried about
  switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 144. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d
  like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 145. First off I would like to say awesome blog! I had a quick
  question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there.

  I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
  tips? Appreciate it!

 146. [url=https://seoprofisional.ru][img]https://seoprofisional.ru/image/cache/catalog/foru-500×500.jpg[/img][/url]
  [b]Вы занимаетесь продвижением
  сайтов? Тогда вам к нам. У нас
  вы можете выбрать любую нужную для вашей
  работы базу для прогонов Xrumer и GSA,
  allsubmitter по разной ценовой
  категории.[/b]

  [b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
  ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ
  [/url][/b]

  база для хрумера 20 миллионов

 147. Hello! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new project
  in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work
  on. You have done a wonderful job!

 148. Long earlier than any of the opposite apps on this listing, Zagat guides
  in print were a trusted supply for locating a terrific restaurant, particularly for many who journey.
  There’s just one particular person I can consider who possesses a unique mixture of patriotism, intellect, likeability, and a proven monitor file of getting
  stuff completed under powerful circumstances (snakes,
  Nazis, “bad dates”). But let’s go one step further
  past local meals to avenue food. And with this template,
  you will be one step ahead of your opponents! A improbable game to go on adventures by your self, one I can simply advocate personally.
  The sport is free until players want to get rid of
  the persistent and prolonged adverts that interrupt game play by paying
  for an ad-free membership. Amazon has more than 140,000 titles in its lending library you can entry
  at no cost. That makes it much more like some sort of D&D board game
  and that i can’t wait to attempt that new feature out myself.

  This isn’t Steam Remote Play, that is a native built-in sharing function and also you can even purchase more of those particular
  slots so others don’t have to purchase the total sport.
  That allows you to boost the storage capacity of the machine to 36 megabytes, more
  than twice that of the essential iPad.

 149. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do
  you ever run into any web browser compatibility problems?
  A handful of my blog readers have complained about my website not
  operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any tips to help fix this problem?

 150. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but certainly you are going to a famous
  blogger if you are not already 😉 Cheers!

 151. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using WordPress on various websites for about a year
  and am anxious about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I
  can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 152. I have read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I wonder how much effort you set to create the sort
  of wonderful informative web site.

 153. It’s going to be ending of mine day, but before end I am reading this enormous
  article to improve my experience.

 154. you are truly a good webmaster. The web site loading pace is incredible.

  It sort of feels that you’re doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have done a wonderful
  process on this matter!

 155. You need to take part in a contest for one of the best blogs online.
  I’m going to recommend this website!

 156. After checking out a number of the blog posts on your site, I seriously appreciate your way of writing a blog.

  I added it to my bookmark site list and will be checking back in the near
  future. Please check out my website as well and
  let me know your opinion.

 157. After going over a handful of the articles on your web site, I
  really appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to
  my bookmark webpage list and will be checking back
  in the near future. Please check out my web site too
  and tell me what you think.

 158. An outstanding share! I have just forwarded this
  onto a colleague who had been doing a little homework on this.
  And he in fact bought me lunch simply because I found
  it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your site.

 159. I’m not sure where you’re getting your information, but
  good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for
  this information for my mission.

 160. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really
  make my blog jump out. Please let me know where you got your theme.

  Thanks a lot

 161. Hi there! I just would like to offer you a huge thumbs up for your great information you have got here on this post.
  I am coming back to your web site for more soon.

 162. Right here is the right website for anybody who wants to
  understand this topic. You know so much its almost hard to
  argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for
  a long time. Excellent stuff, just great!

 163. Its like you learn my thoughts! You appear to understand so
  much approximately this, such as you wrote the book in it or something.
  I believe that you just can do with some p.c. to force the message house a little bit, but other than that, this is wonderful blog.

  A great read. I will definitely be back.

 164. We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful information to work on.
  You’ve done a formidable activity and our whole neighborhood will likely
  be grateful to you.

 165. This blog was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me. Appreciate it!

 166. Thank you for some other fantastic post. The place
  else could anybody get that kind of information in such a perfect means of
  writing? I have a presentation subsequent week, and I am
  at the search for such information.

 167. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so
  I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m surprised at how
  fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G
  .. Anyhow, fantastic blog!

 168. Appreciating the time and energy you put into your website and in depth information you
  present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  out of date rehashed material. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS
  feeds to my Google account.

 169. I am extremely inspired with your writing talents as smartly as with the
  format on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the nice high quality writing, it’s rare to look a great weblog like this one today..

 170. I enjoy you because of all of your efforts on this blog.
  Kim really likes doing research and it’s simple to grasp why.
  All of us notice all relating to the compelling tactic you
  deliver helpful suggestions on the web site and improve
  participation from some other people on the point and our girl is actually starting to
  learn a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the new year.
  You have been carrying out a useful job.

 171. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve learn this put up and if I could I desire to counsel you some attention-grabbing things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to
  this article. I desire to learn even more issues about it!

 172. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am anxious about switching
  to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 173. It’s appropriate time to make a few plans for the longer
  term and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few
  attention-grabbing issues or suggestions. Maybe you can write next articles relating to
  this article. I wish to learn more issues approximately it!

 174. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group
  of volunteers and starting a new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us valuable information to work on.
  You have done a outstanding job!

 175. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 176. Amazing blog! Dо y᧐u haѵe any helpful hints f᧐r aspiring writers?
  Ӏ’m planning tⲟ start my ⲟwn website ѕoon but I’m a ⅼittle
  lost ߋn everytһing. Wоuld уou recommend starting wіth ɑ free platform like WordPress or ɡo for a paid option? Tһere ɑre so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Αny tips? Thanks a ⅼot!

  Ꮋere is my web рage: bonus casino no deposit required, referat-predprinimateljstvo.dirx.ru,

 177. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog
  site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 178. I’m curious to find out what blog platform you are using?

  I’m having some minor security issues with my latest website and
  I would like to find something more safe. Do you have any
  recommendations?

 179. Great goods from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you’re
  simply too great. I really like what you have received right here, really like what you are stating and the
  way in which through which you say it. You are making it enjoyable and you
  continue to care for to keep it sensible. I can not wait to learn much
  more from you. This is really a terrific site.

 180. Ӏ ѡas very happy to discover this great site.
  I need to to thank you for your time jhst for this fantastic read!!
  I definitely loved eveгy bit of it and I havе you
  bookmarked too see new thkngs on your weƅ site.

 181. My brother suggested I would possibly like this website.
  He was totally right. This post truly made my day.

  You cann’t believe simply how a lot time I had spent for this info!
  Thank you!

 182. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
  me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

 183. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my
  iphone during lunch break. I really like the info you present here
  and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful
  site!

 184. magnificent submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t realize this.

  You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a
  great readers’ base already!

 185. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads.
  I am hoping to contribute & help different users like its helped me.
  Good job.

 186. Hey I am so excited I found your blog, I really found you
  by accident, while I was looking on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like
  to say thank you for a incredible post and a all round
  thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read it all at the moment but I have saved it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read
  much more, Please do keep up the superb work.

  Here is my website :: เกร็ดความรู้

 187. Howdy I am so glad I found your blog, I really
  found you by accident, while I was browsing on Aol for something else, Anyways I am here now
  and would just like to say cheers for a incredible post and
  a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read it all at the minute but I have bookmarked it
  and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the
  superb job.

 188. Hello there I am so glad I found your blog
  page, I really found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I
  am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and
  a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a great deal more, Please do keep up the
  excellent work.

  Feel free to visit my web page: เกร็ดความรู้

 189. I love your blog.. very nice colors & theme. Ɗid yоu
  design this website уourself or did you hire someߋne to do it for yоu?
  Plz reply ɑs І’m looking how to ɡet cheap bactrim no prescription (bactrim4world.top) construct mу ⲟwn blog ɑnd would lіke to find
  out ᴡhere u got this frߋm. many thanks

 190. Hi there it’s me, I am also visiting this web page daily, this web
  page is in fact pleasant and the people are truly sharing good thoughts.

 191. We stumbled over here from a different page and thought I might
  as well check things out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 192. You have made some good points there. I looked on the web to learn more about the issue and
  found most individuals will go along with your views on this web site.

 193. Wow, awesome blog layout! How long have you been running a blog for?

  you made blogging glance easy. The total glance of your website is magnificent, as neatly
  as the content material!

 194. It is perfect time to make some plans for the long
  run and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few
  fascinating issues or suggestions. Perhaps you could write
  next articles referring to this article. I want to learn more issues about it!

 195. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative
  and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something too few folks are speaking intelligently about.

  Now i’m very happy I found this during my hunt for something relating to this.

 196. Hello very cool web site!! Guy .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also?
  I’m satisfied to seek out so many helpful info here within the post, we want
  work out more strategies in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 197. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring
  on other sites? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e
  mail.

 198. I’ve been browsing online greater than 3 hours today, but I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is beautiful value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did,
  the net will likely be a lot more useful than ever before.

 199. Thanks for your personal marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you are a
  great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come
  back someday. I want to encourage yourself to continue your great job, have
  a nice morning!

 200. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this
  post is written by him as no one else know such detailed
  about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 201. Awesome site you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of community
  where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks a lot!

 202. Hello there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my apple iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  fix this issue. If you have any recommendations, please share.

  Many thanks!

 203. Hi there it’s me, I am also visiting this website on a regular basis, this site is genuinely fastidious and the
  visitors are genuinely sharing good thoughts.

 204. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it’s really informative. I am going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future.

  Many people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 205. I believe that is among the most vital information for me.
  And i am glad studying your article. However wanna
  observation on few basic things, The website style is ideal, the
  articles is truly nice : D. Excellent activity, cheers

 206. It is the best time to make some plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I may I want to suggest you few interesting
  things or advice. Maybe you can write next articles relating to this article.
  I desire to learn even more issues about it!

 207. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d
  like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way, great blog and I
  look forward to seeing it expand over time.

 208. Bitcoin wallet comes sizzling on the heels of Tesla’s buy of 1,170 Bitcoin in March
  last year. Embrace some notoriety after the identical market
  capitalization as gold in the year Bitcoin was never before.
  Banks have gotten you a beginner intermediate and skilled traders typically examine the market.
  Realistically the thought of consequently taxes issue into Bitcoin’s market worth.
  As usage grows in value since leaving the Bitcoin community fluctuate depending
  on. Thirty-seven States thought-about a store of value has been much debate in the chain mined was.

  While working Bitcoin see how much to buy a single Bitcoin transaction and Bitcoin price all time.
  As an alternative it is highly erratic and may take time
  and obtain several free functions to help. Under Bitcoin’s guidelines rewards would only state to take
  final action enacting H.B. The liberty to all users should take the blockchain as being a vacation spot
  level. Mineoncloud at the moment somewhat to celebrate as properly as the Bitcoin blockchain are verified.
  Meanwhile June 2022 saw an enormous supporter of Bitcoin has modified little since.
  Twenty fourth April saw the four-hour provide zone extending from 20,681 to 21,194 hence a rejection is.

 209. Hello there! This article could not be written any better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!

  He always kept talking about this. I will send this post to him.

  Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for
  sharing!

 210. When someone writes an paragraph he/she retains the
  plan of a user in his/her brain that how a user can know it.
  Therefore that’s why this article is amazing.
  Thanks!

  Also visit my site; SEO Services

 211. I was curious if you ever considered changing the page layout
  of your blog? Its very well written; I love what youve got
  to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 212. Its like you learn my mind! You appear to know so much approximately this,
  like you wrote the e book in it or something. I feel that you could do with some % to pressure the message
  house a bit, however other than that, this is fantastic blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

 213. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how
  could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear idea

 214. Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply great and i
  can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 215. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 216. You are so interesting! I do not believe I
  have read a single thing like that before. So great to discover another person with some original
  thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up.
  This site is one thing that’s needed on the internet, someone with
  a little originality!

 217. Excellent article. Keep writing such kind of info on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have done a great job. I will definitely digg it and in my opinion recommend
  to my friends. I am confident they will be benefited
  from this web site.

 218. I am curious to find out what blog platform you happen to be using?
  I’m experiencing some small security problems with my latest
  site and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any solutions?

 219. Olga graduated summa cum laude from Khabarovsk State University with a BS in Economics and
  acquired her MBA from Hofstra University, and was awarded the Global Newcomer of 2020 by Private Debt Investor.

 220. Hi! Someone in my Facebook group shared this website with
  us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Outstanding blog and great design.

 221. Excellent way of telling, and good post to obtain data
  regarding my presentation subject matter, which i am going to convey in academy.

 222. Someone essentially help to make seriously posts I might state.
  That is the very first time I frequented your website page and
  thus far? I surprised with the research you made to create this particular put
  up amazing. Great job!

 223. I have read some good stuff here. Certainly price bookmarking
  for revisiting. I wonder how so much effort you place to create this type of magnificent informative web site.

 224. I do not even know how I ended up here, but I thought this post
  was great. I don’t know who you are but certainly
  you’re going to a famous blogger if you are not already ;
  ) Cheers!

 225. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some
  experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 226. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be actually one thing which I think
  I would never understand. It sort of feels too complex
  and extremely huge for me. I am having a look forward on your next put up, I’ll attempt to
  get the hold of it!

 227. Hello to every body, it’s my first visit of this webpage; this web site contains remarkable and really excellent information designed
  for readers.

 228. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and
  in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 229. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to
  be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting
  things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 230. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog
  before but after reading through some of the post I realized it’s new to
  me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and
  checking back often!

 231. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like
  to find out where u got this from. appreciate it

 232. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
  website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 233. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good gains. If you know of any please share.
  Kudos!

 234. Ahaa, its pleasant dialogue about this piece of writing here at this webpage, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 235. It’s genuinely very difficult in this full of activity life to listen news on TV, therefore I only use the web for that reason, and take
  the hottest information.

 236. Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to make a good article… but what
  can I say… I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

 237. I enjoy, result in I found exactly what I was taking a look for.
  You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 238. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you are stating
  and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful site.

 239. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to
  get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m
  not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 240. Hey very nice site!! Man .. Beautiful ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also?

  I’m glad to seek out so many helpful info here within the publish, we need
  work out more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 241. Post writing is also a fun, if you know afterward you can write if not it is complex to write.

 242. I was recommended this web site via my cousin. I’m no longer sure
  whether or not this post is written by him as nobody else recognize such special about my difficulty.
  You’re amazing! Thank you!

 243. It’s actually very complicated in this active life to listen news on Television, thus I simply use world wide web for that purpose, and get the most up-to-date news.

  Have a look at my blog singchai

 244. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Thank you!

 245. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare
  to see a great blog like this one today.

 246. Nice weblog right here! Also your site a lot up very fast!
  What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink in your
  host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 247. Every weekend i used to go to see this web page, for the reason that i want enjoyment, since this this site conations in fact
  good funny information too.

 248. What i don’t understood is if truth be told how you are no longer actually much more neatly-favored
  than you might be right now. You’re so intelligent.
  You know therefore significantly when it comes to this matter, produced me for
  my part believe it from numerous various angles. Its like men and women are not interested
  unless it is something to accomplish with Girl gaga!

  Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 249. Greate post. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hello there, You have performed an excellent job. I’ll definitely digg it and individually suggest to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this site.

 250. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site,
  how could i subscribe for a blog website? The account aided me a
  acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 251. I feel that is one of the such a lot vital information for me.
  And i am satisfied reading your article. However want to observation on few
  common issues, The website style is great, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 252. Wow, marvelous weblog layout! How long have you been running a blog for?

  you made running a blog look easy. The entire look of your site is fantastic, let alone the content material!