Politics

ഇന്ത്യൻ സെക്കുലറിസത്തെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുണക്കുന്നു?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ബ്രിട്ടനിൽ ഉന്നതാധികാരത്തെ കുറിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് : ‘പാർലമെൻറിൽ രാജ്ഞി ദൈവത്തിനു കീഴെ’ (Queen in Parliament under God ) ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രയോഗം. ബ്രിട്ടീഷ് രാജ കിരീടം ചൂടേണ്ടത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യാനിയാവണമെന്നു ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഭരണഘടനക്ക് തുല്യം വരുന്ന Act of Settlement ലും Bill of Rights ലും വളരെ വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു: “ഒരു കത്തോലിക്കാ രാജകുമാരൻ ഭരണം നടത്തിയാൽ അത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും സുരക്ഷക്കും അനുഗുണമാവില്ലെന്നു അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു”

ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ/രാജാവിന്റെ ഭർത്താവ്/ഭാര്യ വരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലം വരെയുള്ള ചട്ടം. രാജാവിന്റെയോ രാജ്ഞിയുടെയോ കിരീടധാരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തലവനായ ആർച്ച് ബിഷപ് ഓഫ് കാന്റർബറിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലണം. പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത് ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലായിരിക്കും. കാന്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ചോദിക്കും: “ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും സുവിശേഷത്തിലെ അധ്യാപനങ്ങളും എല്ലാ അധികാരങ്ങളുമുപയോഗിച്ച് താങ്കൾ നടപ്പാക്കുകയില്ലേ? നിയമാനുസൃതം സ്ഥാപിതമായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തെ ബ്രിട്ടനിൽ നിലനിർത്താൻ താങ്കൾ താങ്കളുടെ മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയില്ലേ?”

കിരീടധാരണ സമയത്ത് രാജാവോ രാജ്ഞിയോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് “അതെ” എന്ന് മറുപടി പറയണം. പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന രീതിയും  അതിലെ വാക്കുകളുമെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ വെബ് സൈറ്റിൽ വിശദാംശങ്ങളോടെ കാണാം.

bylines malayalam magazine publication bylines.in britian queen

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിനു രണ്ടു സഭകൾ ഉണ്ട്. പ്രഭുസഭ (House of Lords ) യും പൊതുസഭ (House of Commons )യും. പൊതുസഭ നമ്മുടെ ലോകസഭ പോലെയാണ്. ജനപ്രതിനിധികളാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉപരിസഭയായ House of Lords നമ്മുടെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും അധികാരത്തിൽ തുല്യത പുലർത്തുമ്പോൾ, ബ്രിട്ടനിൽ പ്രഭുസഭക്ക് മേൽക്കൈ ലഭിക്കുന്നു. പൊതുസഭയെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതിന്റെ  ജോലി. പാർലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സഭയായ House of Lords ൽ രണ്ടു തരം അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ അംഗങ്ങളാണ് ഒരു വിഭാഗം അവരെ Lords of Temporal എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം Lords of Spiritual അഥവാ ആത്മീയ നേതാക്കൾ. ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ 44 ബിഷപ്പുമാരിൽ 26 ബിഷപ്പുമാരായിരിക്കും അതിലെ അംഗങ്ങൾ. ഇവർ ബിഷപ്പുമാരായി എന്നതല്ലാതെ, ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു എന്നതല്ലാതെ, ഈ സഭയിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ മറ്റൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ല. യാതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമില്ലാതെ അവർ അംഗങ്ങൾ ആവുകയും നിയമാനുസൃതമായിത്തന്നെ ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കയിൽ

അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിലാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ പേരെടുത്തുതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം ഖണ്ഡികയിൽ “നാം നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ വർഷത്തിൽ ഇത് ഒപ്പുവെക്കുന്നു” (we sign in the year of our Lord) എന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ അമ്പത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഭരണഘടനയിലും ദൈവമോ ദൈവീക അധ്യാപനങ്ങളോ പരാമര്ശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഹവായിയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ” ദൈവീക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഭരണഘടനാ പരാമർശങ്ങൾ മാത്രം നാമിവിടെ എടുത്തെഴുതുകയാണ്.

അലബാമ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് : ” ഞങ്ങൾ അലബാമയിലെ പൊതുസമൂഹം, നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര സന്തുലിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വരും തലമുറകൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും , സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും മാർഗനിർദേശവും അർഥിച്ചുകൊണ്ട്, അലബാമ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണഘടനയും ഭരണരൂപവും താഴെ പറയും വിധമായിരിക്കുമെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു”.

മസാച്യുറ്റെസിലെ  ഭരണഘടനയിൽ : ” ഞങ്ങൾ മസാച്യുറ്റെസിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ കൃതജ്ഞതാഭരിതമായ മനസ്സോടെ പ്രപഞ്ച നിയമദാതാവിന്റെ (ദൈവത്തിന്റെ) മഹത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു; ആ ശക്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ അവസരം നൽകിയത്. താഴെ പറയുന്ന അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കും ഭരണസംവീധാനത്തിനും ആ ശക്തിയുടെ മാർഗനിർദേശവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.”

ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ഒന്ന്, ഖണ്ഡിക രണ്ടിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഈ മഹാ ആസ്തിക്യത്തിന്, മഹാനായ സൃഷ്ട്ടാവിനു, പരിപാലകന് ആരാധനായർപ്പിക്കൽ എന്ന് കൂടി എഴുതിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

ആർക്കൻസസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ 19 ആം ഖണ്ഡികയിൽ (പേജ് 42 ) ഇങ്ങനെ കാണാം : ” ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുമേഖലയിൽ ജോലി നല്കപ്പെടുകയില്ല; കോടതികളിൽ അവരുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകാര്യവുമല്ല”.

വടക്കൻ കരലൈന ഭരണഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ കാണാം: “ഞങ്ങൾ വടക്കൻ കരലൈനയിലെ ജനങ്ങൾ സർവ്വ ദേശങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയായ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോട് കടപ്പെട്ടവരാണ്; അമേരിക്കൻ യൂണിയനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ സിവിൽ – രാഷ്ട്രീയ- മത സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ആ ശക്തിയെയാണ് ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത്”. ദൈവനിഷേധികൾക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം നൽകില്ലെന്നും അതിൽ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

bylines malayalam magazine publication bylines.in trump with bible image
President Donald Trump holds a Bible as he visits outside St. John’s Church across Lafayette Park from the White House Monday, June 1, 2020, in Washington. Part of the church was set on fire during protests on Sunday night. (AP Photo/Patrick Semansky)

ഈ ഖണ്ഡികകളൊക്കെ അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഭരണഘടനകളിൽ എഴുതിച്ചേർത്തതാണെന്നും ഇപ്പോഴവ കണക്കിലെടുക്കപ്പെടാറില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്നതുമൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ സെക്കുലർ വീക്ഷണത്തിന് എതിരല്ലേ എന്ന ചർച്ചയും കോടതികളിൽ നടക്കുന്നു. ഈ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ സെക്യൂലറിസത്തിനു എതിരാണെന്ന് സമർഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

അപ്പോൾ സെക്യൂലറിസത്തിന്റെ ആംഗ്ലോ സാക്സൻ മോഡൽ പ്രകാരം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ മതം പരാമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തകരാറുമില്ല. ഒരു ഭരണാധികാരി ഇന്ന മതക്കാരനായിരിക്കണം എന്ന് ഉപാധിവെച്ചാലും അത് സെക്കുലർ വിരുദ്ധമാവുന്നില്ല. തങ്ങൾ ദൈവിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുമെന്നു ഒരു ജനത തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിവെച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ സെകുലർ വീക്ഷണമനുസരിച്ചു, ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് താൻ ഒരു പ്രത്യേകമതത്തിന്റെ നിയമാവലികൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് ശപഥമെടുക്കുക വരെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്യൂലറിസം ? ഈ ചിന്താഗതിയനുസരിച്ച്, മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നതിന്റെ പേരാണ് സെക്യൂലറിസം .

സെക്യൂലറിസം ഇന്ത്യയിൽ

ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം. ചരിത്രപരവും ഭാഷാപരവും മറ്റുമായ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ, ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ (ഫ്രഞ്ച് മാതൃക) സെക്യൂലറിസത്തോടല്ല, ആംഗ്ലോ സാക്സൻ സെക്യൂലറിസത്തോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത്. ആംഗ്ലോ സാക്സൻ ആശയങ്ങളാണ് നമ്മെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതും. രണ്ട്‌ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ മത രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞത്. ഇവിടത്തെ ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവും മതപരവും മറ്റുമായ സവിശേഷ പശ്ചാത്തലം മുൻനിർത്തി ആംഗ്ലോ സാക്സൻ മോഡലിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂലർ മാതൃകക്ക് നാം രൂപകൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു.

 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചയുടൻ ഭരണഘടനാ രൂപവൽക്കരണ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാ അസ്സംബ്ലിയിൽ പ്രഫ. കെ. ടി. ഷാ വാദിച്ചത് സെക്യൂലറിസത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ (ഫ്രഞ്ച്) മാതൃക പിന്തുടരണമെന്നും ഭരണകൂടം ഒരു നിലക്കും മതത്തെ സഹായിച്ചുകൂടെന്നുമായിരുന്നു. കോൺസ്റ്റിറ്റിയുവന്റ അസംബ്ലി ചർച്ചകളുടെ സമാഹാരം  പരിശോധിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്‌ലിംകളും ഒരുപോലെ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ഈ നിർദ്ദേശം തള്ളപ്പെടുകയുമാണുണ്ടായത്. ഡോ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നിലപാടിനെയായിരുന്നു അസ്സെംബ്ലിയിലെ മിക്കവാറും  പിന്തുണച്ചത്.ഇന്ത്യയിൽ സെക്യൂലറിസത്തിന്റെ വിവക്ഷ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കടംകൊണ്ടതല്ലെന്നും ഒരു മതത്തോടും പക്ഷം ചേരാതിരിക്കുക എന്നതിന്റെ പേരാണതെന്നും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

“നാം ഇന്ത്യയിൽ സെക്യൂലറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നാം അദൃശ്യ ശക്തികളുടെ അസ്തിത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോ, ജീവിതത്തിൽ മതത്തിനുള്ള പ്രസക്തി തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നോ, മതമില്ലായ്മയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുവെന്നോ നാം അര്ഥമാക്കുന്നില്ല. സെക്യൂലറിസം തന്നെ ഒരു ക്രിയാത്മക മതമായി മാറുമെന്നോ സ്റ്റേറ്റിന് സവിശേഷമായ മതാധികാരങ്ങൾ നല്കപ്പെടുമെന്നോ എന്നും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മതത്തിനും (ഭരണകൂടം) സവിശേഷ പരിഗണന നൽകുകയില്ല എന്നാണു നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്”

bylines malayalam magazine publication bylines.in indian constitution

ഇന്ത്യൻ സെക്യൂലറിസത്തിന്റെ ഉദ്ധേശമെന്താണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നു ഖണ്ഡികകളിലായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി അവയെ അവലംബിച്ചാണ് എപ്പോഴും സെക്യൂലറിസത്തെ  വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഖണ്ഡിക 51 (മതം, വംശം,  ജാതി, ലിംഗം, ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, യാതൊരു വിവേചനവും പാടില്ല ), ഖണ്ഡിക 52 ( അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, മതം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് പ്രബോധനം ചെയ്യാനും, അതനുസരിച്ചു ജീവിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ) ഖണ്ഡിക 26 (മതകാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം) എന്നിവയാണവ. ഭരണഘടനയുടെ ഈ മൂന്നിടങ്ങളിലോ മറ്റു സെക്ഷനുകളിലോ മത വിരുദ്ധമായ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സെക്യൂലറിസത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

ചില സുപ്രീം കോടതി വിധികളിൽ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂലറിസത്തിന്റെ വിവക്ഷ എന്തെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ആർ ബൊമ്മെ v/s യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു : ” എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളോടും യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ തുല്യ രീതിയിൽ പെരുമാറുക, അവരുടെ ജീവനും  ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സെക്യൂലറിസത്തിന്റെ വിവക്ഷ. ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു പൗരന് അവന് ഇഷ്ട്ടമുള്ള മതം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും  സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, ഒരു പൗരന്റെയും മതമോ വിശ്വാസമോ ഒന്നും പരിഗണനാർഹമല്ല . എല്ലാ പൗരന്മാരും ഒരേ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നുണ്ട്”. 

ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളുള്ള വേറെയും വിധിപ്രസ്താവങ്ങൾ കാണാം. അവ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ വൈരുധ്യവും കണ്ടെന്നു വരും. പക്ഷെ അവയെല്ലാം അഭിപ്രായഭേദമില്ലാതെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് : ഇന്ത്യൻ സെക്യൂലറിസമെന്നാൽ, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മതത്തെ വേർപെടുത്തുന്നതിന്റെ പേരല്ല. മതസഹിഷ്ണുതയും സഹവർത്തിത്വവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്: സെക്യൂലറിസം എന്ന വാക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാന കാലത്തെ തത്വചിന്തയിൽ സെക്യൂലറിസത്തിനു നൽകപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ലോകം ഇന്ന് വളരെയേറെ മുന്നോട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ പോലും അതിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ വിവക്ഷക്ക് ഏതാണ്ട് അന്ത്യം കുറിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സെക്യൂലറിസം ഏത് മതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, ഭരണകൂടത്തിന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കാനും അനുവാദമുണ്ട്. അതേസമയം  ഇതിന്റെ പേരിൽ വിവേചനം പാടില്ല. അവർക്ക് പൂർണ്ണ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈയൊരു വിവക്ഷയുമായി അടുത്തുനിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സെക്യൂലറിസം.

(ഐപിഎച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “മാറുന്ന ലോകവും ഇസ്ലാമിക ചിന്തയും” എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഈ ലേഖനം)

info@bylines.in

23 Comments

  1. Together with everything which appears to be building inside this particular subject matter, a significant percentage of perspectives are generally fairly exciting. Having said that, I am sorry, but I do not give credence to your whole strategy, all be it radical none the less. It appears to me that your commentary are actually not completely justified and in fact you are your self not even totally certain of your argument. In any case I did take pleasure in looking at it.

  2. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…

  3. Możesz używać oprogramowania do zarządzania rodzicami, aby kierować i nadzorować zachowanie dzieci w Internecie. Za pomocą 10 najinteligentniejszych programów do zarządzania rodzicami możesz śledzić historię połączeń dziecka, historię przeglądania, dostęp do niebezpiecznych treści, instalowane przez nie aplikacje itp.

  4. Monitoruj telefon z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym. Będziesz mógł monitorować i przechowywać dzienniki połączeń, wiadomości, działania społecznościowe, obrazy, filmy, WhatsApp i więcej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym telefonów, nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagane rootowanie. https://www.mycellspy.com/pl/tutorials/

  5. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…

  6. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “It is impossible to underrate human intelligence–beginning with one’s own.” by Henry Adams.

  7. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

  8. I’ll right away grab your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me understand so that I may subscribe. Thanks.

  9. Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Extremely useful info specially the final part 🙂 I take care of such information a lot. I was seeking this particular information for a very lengthy time. Thanks and good luck.

Write A Comment